rok 2022 - 30. ročník

Tábor TRAMPING Vranice 2022

                                     Fotogalerie a videa


Ve fotogalerii na našich webových stránkách naleznete pouze výběr fotografií z letošního ročníku.

Kompletní fotogalerii naleznete na našich facebookových stránkách, kde aktuálně naleznete nahraných více jak 1200 fotografií z celého tábora a také na sdíleném úložišti na stránkách rajce.idnes.cz:

1.týden: https://ldttramping.rajce.idnes.cz/Vranice_2022_-_1._tyden/

2týden: https://ldttramping.rajce.idnes.cz/Vranice_2022_-_2._tyden/

Aktuálně nahrané fotografie jsou ke dni:  Úterý 24.8.2022, zbylé fotografie a videa budou nahrané po skončení tábora.

1. týden

2. týden


VIDEA

Zahajovací táborák

Na videu níže uvidíte rozřazení dětí do týmů pro celotáborové hry. Cílem smíchání dětí je, aby se starší děti naučily pomáhat těm mladším a naopak mladší děti, aby se naučily spolupracovat s těmi staršími. Zároveň si děti vytvoří vazby na nové kamarády nejen ve svém oddíle, ale i napříč jinými oddíly. 

Pálení čarodějnic

Přetahování lana

Dopolední hry v táboře

Lesní hra Pošta

Diskotéka u ohně

-sice nemáme klubovnu, disco kouli, stroboskop a barevné reflektory jako jsme měli na Kutříně, ale to nám vůbec nevadí, my jsme si udělali diskotéku i ve Vranicích uprostřed skal a lesa, bez elektřiny