Příjezd a odjezd

Předávání dítěte do LDT:
Pořadatel a oddílový vedoucí přejímá dítě od zákonného zástupce v den nástupu na dětskou rekreaci a přebírá za něho zodpovědnost po dobu trvání LDT v okamžiku kdy byly předloženy všechny náležité doklady o schopnosti dítěte absolvovat LDT tj. potvrzený zdravotní posudek, prohlášení o bezinfekčnosti a kartičku zdravotní pojišťovny a zmocnění zdr. osoby. Pokud tyto doklady nejsou k dispozici, pořadatel nemůže dítě převzít. Z toho vyplývá, že dítě musí splňovat zdr. kritéria pro pobyt v LTD a v případě zamlčení závažných zdr. problémů dítěte, které se v průběhu pobytu objeví, ukončí pořadatel pobyt v zařízení a zákonný zástupce se zavazuje neprodleně dítě převzít do své péče.


Nástup do LDT v Kutříně dne 15. 7. 2018 - neděle: od 10.00 hod - 12.30 hod. Příjezd do tábora od Skutče - u obce Kutřín, odbočit před mostem doleva - podle řeky - cca 500m naleznete areál LDT - viz. směrovky.

Při předávání dítěte prosím si připravte: Zdravotní posudek od lékaře, Prohlášení o bezinfekčnosti podepsaný v den nástupu na letní tábor a kartičku pojišťovny. V případě nutnosti podávání léků dítěti       (alergie a pod.) prosíme připravte si lístek s přesným popisem podávání léků a léky čitelně označte jménem dítěte.

Odjezd z LDT v Kutříně dne 28.7.2018- sobota: mezi 8 - 10 hodinou.

Při odjezdu budou rodičům vráceny lékařské posudky a léky, které byly předmětem při předávání dítěte na letní tábor

Návštěvy jsou povoleny výhradně v neděli od 10.00 hod. - do 18.30 hod. Možno dětem přivézt náhradní prádlo a oblečení na výměnu.

Vedoucí uvolní v době návštěv dítě mimo tábor pouze jeho zákaznným zástupcům. Prarodičům, sourozencům, nebude upožněno vyzvednout si dítě k opuštění tábora.

Umožňujeme rodičům vstup do areálu tábora při nástupu dítěte do tábora a jejich pomoc s ubytováním dítěte, tak jako i při odjezdu. Během hlavních nedělních návštěv vstup do areálu tábora není povolen. Děkujeme za pochopení.

Prosíme rodiče, aby seznámili děti s řádem tábora, který uvádíme zde. Závažné kázeňské přestupky proti řádu LDT budou ihned řešeny s rodiči.