Příjezd a odjezd

Předávání dítěte do LDT:
Pořadatel a oddílový vedoucí přejímá dítě od zákonného zástupce v den nástupu na dětskou rekreaci a přebírá za něho zodpovědnost po dobu trvání LDT v okamžiku kdy byly předloženy všechny náležité doklady o schopnosti dítěte absolvovat LDT tj. potvrzený zdravotní posudek, prohlášení o bezinfekčnosti a kartičku zdravotní pojišťovny a zmocnění zdr. osoby. Pokud tyto doklady nejsou k dispozici, pořadatel nemůže dítě převzít. Z toho vyplývá, že dítě musí splňovat zdr. kritéria pro pobyt v LTD a v případě zamlčení závažných zdr. problémů dítěte, které se v průběhu pobytu objeví, ukončí pořadatel pobyt v zařízení a zákonný zástupce se zavazuje neprodleně dítě převzít do své péče.


Nástup do LDT ve Vranicích dne 13.8.2023  - neděle: od 10.00 hod - 12.30 hod. 

Příjezd do tábora:

  1. Pardubice - Chrudim - Chrast u Chrudimi - Skuteč - Předhradí - Perálec - Zderaz - Polanka - Roudná - Vranice
  2. Pardubice - Chrudim - Chrast u Chrudimi - Luže - Nové Hrady (přes náměstí, vlevo zámek, odbočit vpravo kolem hřbitova) - dále rozcestí vpravo - Nová Ves u Jarošova (minout smíšené zboží,požární nádrž zde odbočit vpravo) po úzké asfaltce cca 700m parkoviště u lesa.
  3. Hlinsko - Krouna - Proseč - Budislav - Jarošov - Vranice

Po příjezdu na záchytné parkoviště na Vás bude čekat pověřený vedoucí z tábora, který Vás nasměruje přímo k táboru. 

Umístění táborové lokality je v údolí u Farského potoka cca 500m od rozcestníku turistických cest ve Vranicích po červené tur. značce směrem do Boru u Skutče (cca 200m od zděné budovy TJ Jiskra Litomyšl a od černého přízemního dřevěného srubu Sokol Litomyšl) viz. mapy níže.

Při předávání dítěte prosím si připravte: Zdravotní posudek od lékaře, Prohlášení o bezinfekčnosti podepsaný v den nástupu na letní tábor a kartičku pojišťovny. V případě nutnosti podávání léků dítěti (alergie a pod.) prosíme připravte si lístek s přesným popisem podávání léků a léky čitelně označte jménem dítěte.

Odjezd z LDT ve Vranicích dne 25.8.2023  - pátek odpoledne po obědě až do večera do 20:00 hodin.

Při odjezdu budou rodičům vráceny lékařské posudky a léky, které byly předmětem při předávání dítěte na letní tábor

Návštěvy jsou povoleny výhradně v neděli od 10.00 hod. - do 18.30 hod. Možno dětem přivézt náhradní prádlo a oblečení na výměnu.

Vedoucí uvolní v době návštěv dítě mimo tábor pouze jeho zákonným zástupcům. Prarodičům, sourozencům, nebude umožněno vyzvednout si dítě k opuštění tábora.

Umožňujeme rodičům vstup do areálu tábora při nástupu dítěte do tábora a jejich pomoc s ubytováním dítěte, tak jako i při odjezdu. Během hlavních nedělních návštěv vstup do areálu tábora není povolen. Děkujeme za pochopení.

Prosíme rodiče, aby seznámili děti s řádem tábora, který uvádíme zde. Závažné kázeňské přestupky proti řádu LDT budou ihned řešeny s rodiči.