Organizace tábora

- Při nástupu v neděli na letní tábor jsou děti rozděleny do oddílů dle věku - zvlášť děvčata a zvlášt chlapci. V průběhu dne jsou seznámeni se zařízením, provozem a organizací tábora. Večer probíhá slavnostní seznámení všech dětí při táboráku.

- Následující den již probíhá podle "Režimu dne " viz. níže. Den začíná budíčkem, rozcvičkou snídaní a dopoledním zaměstnáním dle počasí.

- Každý den má službu jeden z oddílů, který se podílí společnou rukou na plynutém provozu tábora: např. příprava dřeva pro otop, mytí nádobí, všeobecný úklid prostoru tábora. Večer, pokud mají děti v oddíle zájem, mohou absolvovat noční hlídky. Dospělí vždy hlídají s dětmi. U malých dětí do třetí třídy se zájem dětí řeší hromadnou hlídkou ihned po večerce neboť i když mají velké oči, těžko je později budit.

- Po obědě následuje tzv. polední klid - ovšem nejedná se o nucený pobyt ve stanu nebo chatce. Děti se volně mohou věnovat zábavě podle svého uvážení: volejbal, fotbal, stolní hry, či jen tak povídat si nebo hrát na kytaru

Po odpoledním zaměstnání následuje večeře a večerní program, který končí večerkou. Při prodlouženém programu (jako je diskotéka, táborák) se podává druhá večeře.

V průběhu dne se dětem hodnotí jejich snažení ve společných hrách a celkový úklid stanů či chatek během dne. Vyhlášení vítězů probíhá večer. Výsledky si děti mohou sledovat na bodovací tabulce a na konci tábora potom jsou odměněny všechny za svoji snahu.

Táborový řád

Řád tábora:
- dodržovat veškerých příkazů a bezpečnostních pokynů hlavní vedoucí a oddílových vedoucích
- neničit zařízení tábora
- nepoužívat otevřený oheň v chatkách a ostatních budovách
- nevzdalovat se z tábora, odcházet pouze s rodiči na základě vědomí vedoucího
- úraz, nevolnost - ihned hlásit zdravotnici nebo vedoucímu
- účastníci LDT se chovají k sobě slušně a ohleduplně - hrubé porušení kázně je důvodem po konzultaci s rodiči k předčasnému ukončení rekreace
- účastníci nesmí kouřit, požívat alkohol a omamné prostředky.


Vážení rodiče, dlouholeté zkušeností s organizací LDT dávají předpoklad dobré péče o Vaše děti, solidnost a plnohodnotnou programovou náplň.Samozřejmostí je cílevědomá snaha o stále kvalitnější službu, podporovanou pečlivě vybíraným kolektivem vedoucích a ostatních členů podílejících se na zabezpečení provozu. Organizace tábora je celoroční akcí a díky tomu lze připravit rozmanitost programu, spolehlivé zázemí v atraktivním prostředí. Odměnou je nám pak spokojený úsměv dětských tváří, jejich opětovný návrat v dalších ročnících a v neposlední radě pokračování na pozici instruktorů a po sléze i vedoucích.


Režim dne

Denní program:

 7:30 - budíček

 8:00 - snídaně
 8:30 -  nástup tábora
 9:00 - dopolední zábava
12:00 - oběd
13:00 - polední klid
14:30 - nástup tábora

16:00 - svačina

16:30 - odpolední zábava
18:30 - večeře
19:30 - nástup tábora - vyhodnocení soutěží
20:00 - večerní zábava
21:00 - osobní hygiena
21:30 - večerka

Společné cvičení.