Organizace tábora

- Při nástupu v neděli na letní tábor jsou děti rozděleny do oddílů dle věku - zvlášť děvčata a zvlášt chlapci. V průběhu dne jsou seznámeni se zařízením, provozem a organizací tábora. Večer probíhá slavnostní seznámení všech dětí při táboráku.

- Následující den již probíhá podle "Režimu dne " viz. níže. Den začíná budíčkem, rozcvičkou snídaní a dopoledním zaměstnáním dle počasí.

- Každý den má službu jeden z oddílů, který se podílí společnou rukou na plynutém provozu tábora: např. příprava dřeva pro otop, mytí nádobí, všeobecný úklid prostoru tábora. Večer, pokud mají děti v oddíle zájem, mohou absolvovat noční hlídky. Dospělí vždy hlídají s dětmi. U malých dětí do třetí třídy se zájem dětí řeší hromadnou hlídkou ihned po večerce neboť i když mají velké oči, těžko je později budit.

- Po obědě následuje tzv. polední klid - ovšem nejedná se o nucený pobyt ve stanu nebo chatce. Děti se volně mohou věnovat zábavě podle svého uvážení: volejbal, fotbal, stolní hry, či jen tak povídat si nebo hrát na kytaru

Po odpoledním zaměstnání následuje večeře a večerní program, který končí večerkou. Při prodlouženém programu (jako je diskotéka, táborák) se podává druhá večeře.

V průběhu dne se dětem hodnotí jejich snažení ve společných hrách a celkový úklid stanů či chatek během dne. Vyhlášení vítězů probíhá večer. Výsledky si děti mohou sledovat na bodovací tabulce a na konci tábora potom jsou odměněny všechny za svoji snahu.

Táborový řád

Řád tábora:
- dodržovat veškerých příkazů a bezpečnostních pokynů hlavní vedoucí a oddílových vedoucích
- neničit zařízení tábora
- nepoužívat otevřený oheň v chatkách a ostatních budovách
- nevzdalovat se z tábora, odcházet pouze s rodiči na základě vědomí vedoucího
- úraz, nevolnost - ihned hlásit zdravotnici nebo vedoucímu
- účastníci LDT se chovají k sobě slušně a ohleduplně - hrubé porušení kázně je důvodem po konzultaci s rodiči k předčasnému ukončení rekreace
- účastníci nesmí kouřit, požívat alkohol a omamné prostředky

Nedodržování táborového řádu dítětem je důvodem pro vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení ceny poukazu.

V případě vzniku škody na majetku, způsobené dítětem, je za tuto škodu zodpovědný jeho rodič nebo zákonný zástupce.

Obou případech však lze, aby za Vaše dítě nastoupilo jiné (sourozenec, atd), které splňuje zdravotní kritéria a je ve věku 6 - 15 let. 

Vážení rodiče, dlouholeté zkušeností s organizací LDT dávají předpoklad dobré péče o Vaše děti, solidnost a plnohodnotnou programovou náplň.Samozřejmostí je cílevědomá snaha o stále kvalitnější službu, podporovanou pečlivě vybíraným kolektivem vedoucích a ostatních členů podílejících se na zabezpečení provozu. Organizace tábora je celoroční akcí a díky tomu lze připravit rozmanitost programu, spolehlivé zázemí v atraktivním prostředí. Odměnou je nám pak spokojený úsměv dětských tváří, jejich opětovný návrat v dalších ročnících a v neposlední radě pokračování na pozici instruktorů a po sléze i vedoucích.


Režim dne

Denní program:

 7:30 - budíček

 8:00 - snídaně
 8:30 -  nástup tábora
 9:00 - dopolední zábava
12:00 - oběd
13:00 - polední klid
14:30 - nástup tábora

16:00 - svačina

16:30 - odpolední zábava
18:30 - večeře
19:30 - nástup tábora - vyhodnocení soutěží
20:00 - večerní zábava
21:00 - osobní hygiena
21:30 - večerka

Společné cvičení.