Výlet na zámek

02.08.2022

V letošním roce máme naplánovaný výlet na Zámek Nové Hrady, který se nachází nedaleko našeho tábora. Výlet spojíme s celotáborovou hrou - Hledání princezny, na kterou se děti mohou těšit. Velmi rádi bychom poděkovali manželům Kučerovým, majitelům zámku, kteří nám umožní vstup do zámeckého areálu za poloviční vstupné.

Zámek Nové Hrady

Zámek Nové Hrady je v Čechách ojedinělá rokoková stavba, kterou navrhl a nechal postavit původní majitel panství, hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré. Stavba z roku 1777 nebyla nikdy přestavována a dodnes si zachovala svou ryzí architektonickou podobu. Od roku 1997 je zámek v soukromém vlastnictví rodiny Kučerovy a celý areál prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Romantický zámek a jeho stále se rozšiřující areál se stal jednou z nejvyhledávanějších výletních destinací Pardubického kraje a také oblíbeným místem pro svatební obřady a další společenské události. Od roku 2011 je Zámek Nové Hrady partnerem Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl a každoročně se podílí na organizaci hudebních představení konaných v zámeckém amfiteátru.

Více informací na: https://www.nove-hrady.cz/