COVID 19 - pro rok 2021

27.07.2021

Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021

https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-stanovena-pro-zajisteni-sezony-letni-detske-rekreace-2021/

Prosím při nástupu o předložení mimo standardní dokumentace , některý z těchto dokladů:

  • negativní test na onemocnění covid-19- SAMOTEST
  • nebo doložením certifikátu o očkování
  • potvrzením o prodělané nemocí v ochranné lhůtě 180 dnů.
  • PCR test ne starší 7 dnů ( není nutné přetestování po 7 dnech)

Samotest provést v den nástupu do LDT .

  • Testovací sady zajišťuje zákonný zástupce/rodič . Podepsané testovací sady + datum testu ( den nástupu) budou vybrány.

Společně s prohlášením a evidenčním listem budou uskladněny v den nástupu na LDT.- příloha prohlášení je ke stažení na www.tabortramping.cz

  • Přetestování po sedmi dnech si zákonný zástupce/rodič dítěte(v neděli, případně sobotu si zajistí sám).

Pokud nebude v tento den přítomen zákonný zástupce , předá při převzetí dítěte na LDT jednu sadu testu pro provedení přetestování v táboře.

Prosíme, v den nástupu vyplnit i čestné prohlášení a zároveň pokud jste absolvovali pobyt v zahraničí je třeba řídit se aktuálními podmínkami pro návrat a splňovat podmínky případné karantény či testů.https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/jak-koronavirus-pro-cechy-zmenil-rezim-na-hranicich-evropskych-statu-40325031

Podmínky při návratu do České republiky

Nízké riziko (zelená barva)

Po návratu do ČR je potřeba podstoupit alespoň antigenní test a rovněž vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají lidé s dokončeným očkováním

Střední riziko (oranžová barva)

Oznámit návrat hygienické stanici, vyplnit příjezdový formulář, při cestě hromadnou dopravou doložit PCR či antigenní test, při cestě individuální přepravou se nechat otestovat PCR či antigenním testem nejpozději pátý den po příjezdu

Vysoké riziko (červená barva)

Platí to stejné, co u návratu ze zemí se středním rizikem, lidé navíc musejí do samoizolace a nejpozději pátý podstoupit PCR test