Rodičovský poplatek

Rodičovský poplatek byl stanoven na 4900,00 Kč včetně DPH. 

Prosíme, uhraďte tuto částku na č. účtu: 7181037524/0600, variabilní symbol - datum narození dítěte, konstantní symbol 558. Cena rodičovského poplatku zahrnuje: 5x denně strava, ubytování, základní pojištění pro cesty a pobyt, veškeré provozní náklady tábora. 

Nejpozději do 30.5.2023 ( pokud není dohodnuto jinak). Pokud částka nebude uhrazena do tohoto data (a nebude dohodnutý jiný termín) přihláška bude vyřazena a nahrazena jiným zájemcem. Při podání přihlášky se žádný nevratný poplatek nehradí. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity tábora. Dítě lze odhlásit - nejpozději však 14 dní včetně před zahájením LDT. V tomto termínu storno poplatky neúčtujeme. Při pozdějším odhlášení nebude již rodičovský poplatek vrácen zpět, neboť je již plně zajištěno technické a organizační zabezpečení LDT na kalkulovaný počet dětí. Rodičovský poplatek nebude také vrácen, pokud Vaše dítě během LDT onemocní nebo ukončí LDT ze své vůle (stesk atd.). V obou případech však lze, aby za Vaše dítě nastoupilo jiné (sourozenec, atd), které splňuje zdravotní kritéria a je ve věku 6 - 15 let. Peníze za odhlášené dítě ve stanovené lhůtě a výše uvedených podmínek budou vráceny nejpozději do 4 týdnů od data odhlášení. Dítě může nastoupit na tábor i v jeho průběhu - rodinné důvody, dovolená, ukončení nemoci.

Nedodržování táborového řádu dítětem je důvodem pro vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení ceny poukazu. 

V případě vzniku škody na majetku, způsobené dítětem, je za tuto škodu zodpovědný jeho rodič nebo zákonný zástupce.

Obou případech však lze, aby za Vaše dítě nastoupilo jiné (sourozenec, atd), které splňuje zdravotní kritéria a je ve věku 6 - 15 let. 

Pozor!! Při případném přihlašování dítěte na LDT v měsíci červnu a červenci, prosíme ověřte telefonicky na kontaktních tel. číslech volnou kapacitu tábora. Rádi podáme přesné informace o možných volných místech pro ubytování.


Příměstský tábor - rodičovský poplatek za příměstský tábor byl stanoven na 300Kč/den. Prosíme aby rodiče po ukončení tábora uhradili převodem na účet, podle skutečného počtu pobytu na táboře. Termín splatnosti bude dohodnut individuálně.


Rodičovský poplatek

Tábor pobyt

4 900 Kč

Příměstský tábor / den

300 Kč

Platební údaje

Číslo účtu

7181037524/0600 

Variabilní symbol

datum narození dítěte

Konstantní symbol

558

Termín splatnosti

30. 5. 2023